Тематичні розділи журналу

 • проблеми динаміки керованих систем;
 • методи оптимізації та оптимальне керування;
 • адаптивне керування та методи ідентифікації;
 • методи керування та оцінювання в умовах невизначеності;
 • керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання;
 • конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень;
 • стохастичні системи, нечіткі множини;
 • прикладний нелінійний аналіз, многозначні (багатозначні) відображення;
 • функціонально-диференціальні та імпульсні системи керування;
 • керовані процеси з дробовою динамікою;
 • чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій;
 • методи обробки та захисту інформації;
 • технічні засоби для вимірювань та керування;
 • космічні інформаційні технології та системи;
 • роботи та системи штучного інтелекту;
 • дослідження операцій та системний аналіз;
 • керування в економічних та біологічних системах.

У журналі регулярно публікуються праці наукових конференцій та семінарів з автоматичного керування, з питань перспективних космічних досліджень та ін.

Журнал регулярно реферується у вітчизняних та зарубіжних виданнях: «Джерело» (Україна, Київ),  «Математичне ревю» («Math. Review», США, Американське математичне товариство), «Прикладна механіка»(« Applied mechanics Reviews », США, Американське товариство інженерів-механіків). Журнал включено в базу даних американського Інституту наукової інформатики Томсона (ISI) та в реферативну базу даних Scopus.