Проблеми динаміки керованих систем

Кунцевич В.М. Мінімізація впливу обмежених збурень на нелінійні дискретні системи  5

Хусаінов Д.Я., Діблік Й., Баштінец Я., Шатирко А.В. Дослідження динаміки однієї слабконелінійної системи із запізнюванням  22

Методи ідентифікації та адаптивного керування

Губарев В.Ф., Фатенко В.В. Геометричний та варіаційні методи редукції порядку моделі. Порівняльний аналіз  38

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Наконечний О.Г., Мащенко С.О., Чикрій В.К. Керування рухом в умовах протидії  53

Раппопорт Й.С. Достатні умови гарантованого результату в диференційній грі з термінальною функцією плати  72

Керування фізичними обʼєктами та технічними системами

Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Диференційні математичні моделі комп’ютерного дослідження аномальних і перехідних режимів систем електропостачання залізниць  85

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Ладіков-Роєв Ю.П., Набівач В.Є. Збудження хвильових процесів у плазменому циліндрі з однорідними струмами та завихреністю за наявності радіального потоку тепла  93

Космічні інформаційні технології та системи 

Ткаченко О.І. Селекція маркерів при польотному геометричному калібруванні  104

Зєлик Я.І., Чорний С.В., Підгородецька Л.В. Відбір ділянок земної поверхні для післястартового радіометричного калібрування супутникових оптико-електронних сенсорів спостереження Землі  110

Технічні засоби для вимірювань та керування 

Кондратов В.Т. Фундаментальна метрологія. магнітопольова теорія вимірювань з використанням явища переносу енергії та інформації крізь матеріал або речовину. Частина 1. Філософські аспекти теорії  124

Економічні та управлінські системи 

Копитко М.І., Левків Г.Я., Вінічук М.В. Макроекономічна безпека України: проблемні аспекти дослідження і перспективи зміцнення  137

Ідрісов Ф.Ф. Наближені алгоритми виділення трендів в задачах фінансової розвідки. Частина 2. Моменти появи елементів фінансового потоку невідомі  146

Хроніка  156