Проблеми динаміки керованих систем

Калюх Ю.І., Берчун Я.О. Чотирьохмодова модель динаміки розподілених систем  5

Методи оптимізації та оптимальне керування

Грипинська Н.В., Диха М.В., Коркуна Н.М., Цегелик Г.Г. Застосування методу динамічного програмування до розв’язування задачі оптимального розподілу коштів між проектами  16

Комяк В.М., Соболь О.М., Данілін О.М., Комяк В.В., Кязімов К.Т. Оптимізація розбиття області на підобласті за заданими обмеженнями у просторі   25

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Наконечний О.Г., Кудін Г.І., Зінько П.М., Зінько Т.П. Метод збурення в задачах лінійної матричної регресії   38

Керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання

Негоденко О.В., Онищенко В.В. Особливості математичного моделювання для системи Інтернет речей  48

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Маматов М.Ш., Зуннунов А.О., Есонов Е.Е. Кількісний аналіз задачі «Лев і Людина» за наявності кругової перешкоди   57

Исканаджієв І.М. Перший прямий метод Понтрягіна для диференціальних включень  67

Чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій

Бушев Д.М. Про деякі застосування в прикладній математиці ізометричності функціональних просторів   81

Технічні засоби для вимірювань та керування

Тригуба А.М., Батюк Б.Б., Диндин М.Л. Узгодження конфігурацій складних організаційно-технічних систем розвитку галузей аграрного сектору   91

Роботи та системи штучного інтелекту

Бичков О.С., Дімітров Г.П., Шевченко В.Л., Шевченко А.В. Удосконалення моделі компʼютерних епідемій шляхом оцінювання функціональної стійкості інформаційної системи  104

Кургаєв О.ППоняття інформації. Частина 1. Представлення інформації у формі наукової теорії   115

Соловйов В.І., Рибальський О.В., Журавель В.В. Метод виявлення ознак цифрового монтажу в фонограмах з використанням нейронних мереж глибокого навчання   127

Керування в економічних та біологічних системах

Аралова Н.І., Шахліна Л. Я.-Г., Футорний С.М., Калитка С.В. Інформаційні технології обґрунтування оптимального курсу інтервального гіпоксичного тренування у практиці спортивної підготовки висококваліфікованих спортсменок  134

Інформаційні матеріали  160