Історія створення журналу

06.05.2021

Історія створення ЖУРНАЛУ

06.05.2021

«Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» — періодичне видання, яке понад півстоліття публікує роботи фундаментального та прикладного характеру, висвітлюючи проблеми автоматичного керування та інформатики.

Перший номер журналу «Автоматика» вийшов у 1956 році. Його вихід в світ став результатом енергійних зусиль групи київських вчених–ентузіастів на чолі з академіком нан україни О.Г. Івахненко, який на багато років став його головним редактором.

Поява нового журналу свідчила про існування київської школи фахівців в області теорії і практики побудови систем керування на чолі з академіками нану О.Г. Івахненко та О.І. Кухтенко, яка на той час достатньо впевнено заявила про себе.

У 1988 році головним редактором журналу став академік НАН України ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ КУНЦЕВИЧ —почесний директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, президент Української асоціації з автоматичного керування.

З 1994 року назву журналу було змінено на «Проблеми керування та інформатики», а з 2009 року — на «Міжнародний науково-технічний журнал« Проблеми керування та інформатики».

Журнал набув республіканського, а згодом і загальносоюзного значення. «Міжнародний науково-технічний журнал«Проблеми керування та інформатики» в повному обсязі перевидавався англійською мовою з 1968 року, з 1995 по 2020 рр. перевидавався видавничою фірмою Begell House, Inc. (США) під назвою «Journal of Automation and Information Sciences» (JAIS) (www.begellhouse.com), входячи в базу даних Scopus.

Журнал видається за сприяння:

• Української Асоціації з автоматичного керування;

• Державного космічного агентства України;

• Академічних та галузевих наукових установ;

• Провідних вузів України та країн СНД;

• Вчених і фахівців країн далекого зарубіжжя.

Журнал включено до переліку фахових видань ДАК України; регулярно реферується в вітчизняних та зарубіжних виданнях:

• «Джерело» (Україна, Київ);

• «Математичне ревю» ( «Math. Review», США, Американське математичне товариство);

• «Прикладна механіка» ( «Applied mechanics Reviews», США);

• Американське товариство інженерів-механіків;

• база даних американського Інституту наукової інформатики Томсона (ISI);

• онлайн-колекція EBSCO;

• «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;

• Реферативна база даних «Україна наукова».

«Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія А; «Технічні науки» і «Фізико-математичні науки»), індексується в Google Scholar

Журнал також включено до переліку фахових видань ВАК України, а також до Міжнародного переліку журналів.

Інформацію про журнал можна знайти в:

• Каталозі періодичних видань України (передплатний індекс 74002);

• Зведеному каталозі періодичних видань академій наук–членів МААН (передплатний індекс 10033).