ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Чикрій Аркадій Олексійовичакадемік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділом Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Лауреат премії ім. В.М. Глушкова, Лауреат премії ім. В.С. Михалевича, Соросівський професор ISSER SPU 041077 (1994–1996 рр.), Президент Української асоціації автоматичного керування, Президент Української асоціації динамічних ігор, https://orcid.org/0000-0001-9665-9085


Заступники головного редактора:

Губарєв Вʼячеслав Федоровиччлен-кореспондент НАН України; доктор технічних наук, зав. відділом Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, заступник голови Національного комітету Української Асоціації з автоматичного керування. Член MR of AMS,http://orcid.org/0000-0001-6284-1866

Кондратенко Юрій Пантелійовичдоктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, член-кореспондент Королівської Європейської Академії докторів наук (RAED — Barcelona 1914), академік Академії наук суднобудування України, Лауреат премії ВСНТО, Фулбрайтівський науковець, https://orcid.org/0000-0001-7736-883X

Черемних Олег Костянтиновиччлен-кореспондент НАН України; доктор фізико-математичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, зав. відділом Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України. https://orcid.org/0000-0001-6789-3382


Міжнародна редакційна рада:

Алієв Тельман Аббас огли, академік, доктор технічних наук, професор, Радник президента НАН Азербайджана, зав. кафедрою Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (Баку), https://orcid.org/0000-0001-6435-5933

Анісімов Володимир Владиславович, член-кореспон­дент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Center for Design and Analysis, Amgen Inc. (Англія, Лондон), Член Міжнародного статистичного інституту (1992), Інституту математичної статистики США (1994), Міжнародного Товариства Бернуллі (1993), Королівського статистичного товариства Великої Британії (2002), Соросівський професор (1996), https://orcid.org/0000-0003-1230-1794

Гольденгорін Борис Ісакович, доктор технічних наук, PhD за фахом «комбінаторна оптимізація», професор, Почесний доктор наук Хмельницького національного університету, Запрошений професор Центру прикладної оптимізації, Університету Флориди (США), https://orcid.org/0000-0001-7399-581X

Єрмолۥєв Юрій Михайлович, академік НАН України, професор Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Австрія, Відень)

Згуровський Михайло Захарович, академік НАН України, доктор технічних наук, ректор Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського», Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. В.М. Глушкова НАН України, https://orcid.org/0000-0001-5896-7466

Пардалос Панос, PhD, заслужений професор, директор Центру прикладної оптимізації Університету Флориди (США), https://orcid.org/0000-0001-9623-8053

Сергієнко Іван Васильович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, https://orcid.org/0000-0002-1118-7451


Члени редколегії: 

Башар Тамер, професор Університету Іллінойса (США, Урбан), Почесний професор кафедри Університету Цінхуа, Пекін, Китай, премія IEEE Control Systems

Бєлов Володимир Михайлович, доктор медичних наук, професор, зав. відділом Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, https://orcid.org/0000-0001-8012-9717

Власенко Лариса Андріївна, доктор технічних наук, професор Харківського національного університету радіоелектроніки, Член спеціалізованої Вченої ради, https://orcid.org/0000-0002-1791-1455

Герцбах Ілля Борухович, професор, доктор наук (Ізраїль), https://orcid.org/0000-0003-3676-8663

Януш Каспшик, професор інформатики Інституту системних досліджень, Дійсний член Польської академії наук, президент Польського товариства з питань операційних та системних досліджень,https://orcid.org/0000-0003-4187-5877

Кнопов Павел Соломонович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділом Інституту кібернетики ім. В.М. Глуш­кова НАН України, https://orcid.org/0000-0001-6550-2237

Крючин Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, https://orcid.org/0000-0002-5063-4146

Кузнєцов Микола Юрۥєвич, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, https://­orcid.org/0000-0002-8447-7863

Куссуль Наталія Миколаївна, професорка, докторка технічних наук, завідувачка кафедри математичного моделювання та аналізу даних Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", головний науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, https://orcid.org/0000-0002-9704-9702

Ласло Лакатош, габілітований доктор, професор Університету імені Лоранда Етвоша (Угорщина), https://orcid.org/0000-0002-5786-3689

Ларін Володимир Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділом Інституту механіки НАН України (Київ), https://orcid.org/0000-0003-0771-2660

Ляшко Сергій Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедрою Київського національного університету імені Тараса Шевченко, https://orcid.org/0000-0003-1016-5231

Мордухович Борис Шоломович, видатний професор Університету Вейна (США, Детройт), https://orcid.org/0000-0002-6071-6049

Озбай Хитай, професор Bilkent University (Турция, Анкара), https://orcid.org/0000-0003-1134-0679

Опанасенко Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, https://orcid.org/0000-0002-5175-9522

Рудольф Иохим (Joachim), доктор наук, професор, зав. кафедрою Саарланд­ського університету (Німеччина, Університет Саара), https://orcid.org/0000-0002-0806-6106

Трофимчук Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, https://orcid.org/0000-0003-3358-6274

Форміка Анна, старший науковий співробітник Інститута системного аналізу та інформатики «Антоніо Руберті» (IASI) Національної дослідницької ради, Рим, Італія, https://orcid.org/0000-0002-7992-6898

Хіміч Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, заст. директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, https://orcid.org/0000-0002-8103-4223

Черевко Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, „Соросівський доцент” міжна­родного фонду Відродження, https://orcid.org/0000-0002-2690-2091